7 клас

7 клас

Українська мова 7 клас ...

Уроки 1-4 з посібника: Уроки рідної мови. 7 клас: Книга для вчителя. — Тернопіль : Навчальна книга — Богдан, 2008. — 168 с.
Підручники для школи Інформатика 5 клас 6 клас 7 клас 8 клас 9 клас    - Морзе Н. В.

Інформатика 5 клас 6 клас 7 клас 8 клас 9 клас ...

Фрагмент з посібника: Інформатика. Основи візуального програмування: Навч. посібник / Л. Б. Кащеєв, С. В. Коваленко, С. М. Коваленко. — Х. : Веста, 2011. — 192 с. — (Курс за вибором).
Підручники для школи Алгебра 7 клас      - Мальований Ю.І.

7 клас Алгебра ...

Фрагмент розділу 1 "Цілі алгебраїчні вирази" з підручника:Алгебра. Підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів / Ю.І. Мальований, Г.М. Литвиненко, Г.М. Возняк; За ред. Ю.І. Малованого. — Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2008. — 128 с.
Підручники для школи Українська мова 5 клас 6 клас 7 клас 8 клас 9 клас    - Мельничайко О.І.

Українська мова 5 клас 6 клас 7 клас 8 клас 9 клас ...

Частина перша, Теми "Вигук", "Найважливіші правила пунктуації", "Тире" з посібника: Українська мова. Основні ознаки частин мови та їх синтаксичні функції. Найважливіші правила пунктуації : навчально-тренувальні вправи / О.І. Мельничайко, Н.В. Лесняк. — Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2014. — 80 с.
Підручники для школи Алгебра 7 клас      - Возняк Г. М.

7 клас Алгебра ...

Самостійна робота 13, Тематична контрольна робота 7 з посібника: Алгебра. Тестове поточне та тематичне оцінювання. 7 клас: Тестові завдання. — Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2012. — 144 с.
Підручники для школи Літературне читання 1 клас 2 клас 3 клас 4 клас 5 клас 6 клас 7 клас 8 клас 9 клас  - Науменко В. О.

Літературне читання 1 клас 2 клас 3 клас 4 клас 5 клас...

Поема "Мойсей" зі збірника:Круцю, круцю, журавлі... — Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2011. — 88 с. — (Серія «Українські письменники дітям»).
Підручники для школи Геометрія 7 клас      - Тадеєв В.О.

7 клас Геометрія ...

Для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою. Автори: Тадеєв В. О.Навчальна книга - Богдан, 2015 рік, 296.
Підручники для школи Геометрія 7 клас      - Роганін О. М.

7 клас Геометрія ...

Картки контролю теоретичних знань з посібника: Геометрія. 7 клас: Комплексний зошит для контролю знань / О. М. Роганін, Л. Г. Стадник. — 2-ге вид. — Х. : Видавництво «Ранок», 2010. — 56 с.
Підручники для школи Біологія 7 клас      - Задорожний К. М.

7 клас Біологія ...

Підрозділи 1-6 з посібника: Біологія. 7 клас : робочий зошит / К. М. Задорожний. — Х. : Вид-во «Ранок», 2015. — 64 с. + дод. (16 с.).
Підручники для школи Українська мова 7 клас      - Кожем’якіна А. І.

7 клас Українська мова...

Матеріали до уроку 9 з посібника: Українська мова. 7 клас: Плани-конспекти уроків на друкованій основі (для шкіл з українською мовою навчання). — Х. : Вид-во «Ранок», 2012. — 176 с. — (Серія «Конструктор уроку»). — 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).

Оновленно